Szaty liturgiczne

Szaty liturgiczne (łac. vestes liturgicae) – określenie szczególnych rodzajów odzieży noszonej przez duchownych podczas sprawowania nabożeństw. Wśród szat liturgicznych wyróżnia się albę, ornat, stułę i komżę.

Szat liturgicznych używa się w różnych Kościołach chrześcijańskich. W Polsce są one noszone przez duchownych katolickich, a także ewangelicko-augsburskich oraz luterańskich. W innych Kościołach stosowane są odpowiednie ich rodzaje i nazwy.

Szaty liturgiczne mają swoją symbolikę i znaczenie. Albę – najbardziej rozpowszechnioną szatę liturgiczną – Kościół katolicki przypisuje świętemu Piotrowi. Jest to biały strój, który ma symbolizować czystość i bezgrzeszność. Ornat jest szczególnym rodzajem alby i noszony jest tylko przez biskupów oraz prezbiterów podczas ważniejszych uroczystości. Stuła to szata noszona przez duchownych podczas Mszy świętej. Natomiast komża to szata noszona przez kapłanów w czasie sprawowania nabożeństw czy też innych czynności religijnych.

Szaty liturgiczne są więc bardzo ważnym elementem w życiu duchownych i pełnią istotną funkcję symboliczną. Dzięki temu są one w stanie lepiej oddać charyzmat i posłannictwo duchownych.