Elektrownie słoneczne

Elektrownie słoneczne, zwane inaczej fotowoltaicznymi lub PV, to układy do przetwarzania energii słonecznej w energię elektryczną. Fotowoltaika jest obecnie najszybciej rozwijającą się metodą pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Fotowoltaika działa na zasadzie efektu fotoelektrycznego. Efekt ten polega na tym, że światło o odpowiedniej długości fali może wywołać przepływ elektronów w określonym kierunku. W przypadku fotowoltaiki celowym jest wykorzystanie tego zjawiska do wytwarzania energii elektrycznej.

Elektrownie słoneczne składają się z dwóch głównych elementów: ogniw fotowoltaicznych i konwerterów. Ogniwa fotowoltaiczne to specjalnie wytworzone płytki, które przetwarzają światło słoneczne w energię elektryczną. Konwertery natomiast służą do przekształcania energii elektrycznej na taką, którą możemy wykorzystać w naszych domach i firmach.

Przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystują energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej w okresach szczytowego zapotrzebowania. Energia słoneczna jest przyjaznym dla środowiska źródłem energii, które pomaga przedsiębiorstwom użyteczności publicznej zmniejszać emisje gazów cieplarnianych. Energia słoneczna pomaga również przedsiębiorstwom użyteczności publicznej w osiąganiu celów w zakresie energii odnawialnej.

Elektrownie słoneczne mogą być budowane na dachach lub na ziemi. Elektrownie słoneczne na dachu są mniejsze niż elektrownie słoneczne naziemne. Elektrownie słoneczne naziemne wymagają więcej ziemi, ale mogą generować więcej energii elektrycznej.

Magazyn energii elektrycznej służy do przechowywania energii elektrycznej wykorzystanej przez elektrownie słoneczne. Magazyny energii mogą być wykorzystywane do zapewnienia ciągłości dostaw energii, gdy słońce nie świeci. Magazyny energii mogą również pomóc przedsiębiorstwom użyteczności publicznej w osiąganiu celów dotyczących energii odnawialnej.