Dobry psycholog Warszawa Wola

Jeśli mamy problem, którego samodzielnie nie możemy rozwiązać, to powinniśmy się udać do odpowiedniego specjalisty. Powinien to być dobry psycholog Warszawa Wola. W końcu musimy zaufać osobie, które powierzymy opiekę nad swoim psychicznym zdrowiem oraz także bardzo intymne informacje. Chcemy wiedzieć, czy nasz psycholog jest rzeczywiście dobry.

Dobry psycholog Warszawa Wola to taki, który przestrzega wszelkich zasad etyki zawodowej. Spotkania z nami zawsze powinien rozpocząć od zebrania wywiadu. Dzięki temu jest w stanie postawić diagnozę oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Potem, jeśli taka jest potrzeba dobierze formę odpowiednią psychologicznej pomocy. Psycholog profesjonalny zna także granice wszelkich swoich kompetencji.

Dobry psycholog także powinien dbać o zachowanie wszelkiej tajemnicy zawodowej. Zgodnie z obowiązującym prawem w naszym kraju bez naszej zgody nie ma w żadnym wypadku prawa udzielać informacji, które dotyczą tematów poruszanych na naszych spotkaniach, włącznie z informacją o korzystaniu z psychologicznej pomocy.

Innym, zachowaniem pożądanym ze strony specjalisty jest na pewno ustalenie z nami celów, nad którymi chcemy pracować. Musi być jasne, które są w stu procentach możliwe do osiągnięcia oraz określenia czasu, który to jest potrzebny do ich zrealizowania. Później psycholog opisze wszelkie metody naszej pracy w sposób dla nas w pełni zrozumiały oraz co najważniejsze przedstawi sam plan pomocy. Zakończenie kontaktu powinno być uzgodnione z nami i zwykle na miejscu po osiągnięciu ustalonych wcześniej celów. Na pewno będziemy zadowoleni z terapii.